Preklad článku od The Conscilience Project - The End of Propaganda
Preklad článku od The Conscilience Project - WE DON'T MAKE PROPAGANDA! THEY DO!
Preklad článku od The Conscilience Project - It's a MAD information war
1
komentár k článku Odkiaľ prichádzajú argumenty od The Conscilience Project
Preklad článku Where Arguments Come From od Conscilience Project
1
Komentár k článku od Charlesa Eisensteina - Morálka davu a neočkovaní
1
Preklad článku od Charlesa Eisensteina - Mob Morality and the Unvaxxed.
1

Úvahy o súčasnosti a lepšom svete